Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

TỪ 15/3 HẠN MỨC VAY TIÊU DÙNG TỐI ĐA 100 TRIỆU, KHÔNG ĐÒI NỢ SAU 21H

Hạn mức vay tiêu dùng ngoại trừ mua xe ô tô và sử dụng chính ô tô đó làm tài sản bảo đảm kể từ ngày 15/3/2017 sẽ không được vượt quá 100 triệu đồng đối với một khách hàng, theo quy định tại Thông tư số 43/2016/TT-NHNN.

Thêm vào đó, thời gian nhắc nợ phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng.

Thông tư số 43/2016/TT-NHNN về Quy định cho vay tiêu dùng của công ty tài chính sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2017, trong đó có nhiều nội dung đáng chú ý. 

QUI ĐỊNH VỀ HẠN MỨC VÀ PHẠM VI CHO VAY TIÊU DÙNG
Theo Điều 3 của Thông tư, cho vay tiêu dùng được định nghĩa là việc công ty tài chính cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng là cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng của khách hàng, gia đình của khách hàng đó với tổng dư nợ cho vay tiêu dùng đối với một khách hàng tại công ty tài chính đó không vượt quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). 

Thông tư 43/2016/TT-NHNN sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/3/2017

Nhu cầu vốn mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ được đề cập ở đây bao gồm: mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; chi phí học tập, chữa bệnh, du lịch, văn hoá, thể dục, thể thao; chi phí sửa chữa nhà ở.

Tìm hiểu thêm sản phẩm VAY THEO LƯƠNG FECREDIT tại đây!

Mức tổng dư nợ 100 triệu đồng theo quy định phía trên không áp dụng đối với cho vay tiêu dùng để mua ôtô và sử dụng ôtô đó làm tài sản bảo đảm cho chính khoản vay đó theo quy định của pháp luật.

QUI ĐỊNH VỀ ĐIỂM GIỚI THIỆU DỊCH VỤ
Theo điều 6 của Thông tư, công ty tài chính thực hiện cho vay tiêu dùng chỉ được mở điểm giới thiệu dịch vụ tại nơi cung ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng nhằm hỗ trợ hoạt động cho vay tiêu dùng. Công ty tài chính không được thực hiện hoạt động khác tại điểm giới thiệu dịch vụ. 

Công ty tài chính phải báo cáo danh sách điểm bán hàng theo từng quí

Thêm vào đó, trong thời hạn 5 ngày đầu tiên của tháng đầu tiên hàng quý, công ty tài chính phải báo cáo bằng văn bản về danh sách (tên, địa chỉ) điểm giới thiệu dịch vụ được mở, chấm dứt trong quý trước, danh sách điểm giới thiệu dịch vụ dự kiến mở, chấm dứt trong quý trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố (nơi không có Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng) nơi công ty tài chính mở, chấm dứt điểm giới thiệu dịch vụ.

QUI ĐỊNH VỀ THU HỒI NỢ
Khoản đ Điều 7 Thông tư quy định, biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ phù hợp với đặc thù của khách hàng và quy định của pháp luật, trong đó thời gian nhắc nợ do các bên thỏa thuận trong hợp đồng nhưng phải trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 21 giờ và không bao gồm biện pháp đe dọa đối với khách hàng.

HOTLINE TƯ VẤN VAY TIỀN MIỄN PHÍ:
0941-39-4410 (A. PHONG) / 0978-94-6497 (C. TUYỀN)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Gọi ngay cho Maxo qua số điện thoại: 0965.834.030 A.Phong hoặc 0971.422.366 C.Tuyền trong giờ làm việc (8:00 - 17:00) để được tư vấn và hỗ trợ ngay lập tức.

2023 © | Vay tiền nhanh - Vay tiêu dùng tín chấp TpHCM